ΕΝΩΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΩΝ Β.Ε.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Σκοποί του Σωματείου είναι:Α) Η δημιουργία και η καλλιέργεια στενότερων δεσμών αλληλεγγύης και επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη του Σωματείου και ευρύτερα ανάμεσα στους εργαζόμενους στον κλάδο της οπτικοακουστικής δημιουργίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.Β) Η διαφύλαξη κα…
admin
a week ago